Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de ABU van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Op verzoek wordt een exmplaar hiervan toegezonden.